TruyenVn

Nhật Ký Thông Lỗ

Nhật Ký Thông Lỗ

16+, Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
20,477 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 10
9 giờ trước
Nghiện Chơi Mẹ Kế

Nghiện Chơi Mẹ Kế

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
63,860 lượt xem
3 đề cử
Full Color
Chap 18
9 giờ trước
Luật Luân Hồi

Luật Luân Hồi

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
43,082 lượt xem
32 đề cử
Full Color
Chap 44
2 ngày trước
Sóng Âm Thao Túng

Sóng Âm Thao Túng

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Supernatural, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
3,357 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 4
2 ngày trước
Neulsome Studio

Neulsome Studio

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
4,854 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 6
2 ngày trước
Bug Game Số Hưởng

Bug Game Số Hưởng

Adult, Fantasy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
31,065 lượt xem
4 đề cử
Full Color
Chap 14
3 ngày trước
Chewy

Chewy

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn
12,581 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 14
3 ngày trước
Thay Đổi Thành Kiến

Thay Đổi Thành Kiến

Adult, Ecchi, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn
9,791 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Chap 20
4 ngày trước
Làm Tình Gái Lạ

Làm Tình Gái Lạ

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
52,548 lượt xem
6 đề cử
Full Color
Chap 20
4 ngày trước
Bí Mật Của Gia Tộc Chaebol Đời Thứ Ba

Bí Mật Của Gia Tộc Chaebol Đời Thứ Ba

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
62,760 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 21
5 ngày trước
Điều Khiển Cơ Thể

Điều Khiển Cơ Thể

Adult, Fantasy, Hentai Màu, Manhwa, Supernatural, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
69,277 lượt xem
6 đề cử
Full Color
Chap 26
5 ngày trước
Hệ Thống Succubus

Hệ Thống Succubus

16+, Adult, Ecchi, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
84,051 lượt xem
15 đề cử
Full Color
Chap 35
5 ngày trước
Thảo Dược Mê Tình

Thảo Dược Mê Tình

Adult, Fantasy, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
37,550 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 24
5 ngày trước
Người Giúp Việc

Người Giúp Việc

Adult, Drama, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
106,305 lượt xem
10 đề cử
Full Color
Chap 37
1 tuần trước
Bắt Cá Chục Tay

Bắt Cá Chục Tay

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
12,151 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Chap 8
1 tuần trước
Vòng Đu Quay Định Mệnh

Vòng Đu Quay Định Mệnh

Adult, Ecchi, Fantasy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
11,570 lượt xem
2 đề cử
Full Color
Chap 11
1 tuần trước
Tình Bạn Vĩnh Cửu

Tình Bạn Vĩnh Cửu

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
48,275 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 43
1 tuần trước
Chiếc Giường Tầng

Chiếc Giường Tầng

Adult, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
38,615 lượt xem
1 đề cử
Full Color
Chap 21
1 tuần trước
Những Cô Vợ Chiến Lợi Phẩm

Những Cô Vợ Chiến Lợi Phẩm

Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
30,222 lượt xem
3 đề cử
Full Color
Chap 12
1 tuần trước
Gặp Lại Người Ấy

Gặp Lại Người Ấy

Adult, Comedy, Hentai Màu, Manhwa, Romance, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
5,597 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 17
1 tuần trước
Bài Học Hứng Tình

Bài Học Hứng Tình

Adult, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn
26,286 lượt xem
0 đề cử
Full Color
Chap 93
2 tuần trước
Theo Học Dâm Sư

Theo Học Dâm Sư

Adult, Comedy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
66,617 lượt xem
6 đề cử
Full Color
Chap 38
2 tuần trước
Phịch Cây Thế Giới

Phịch Cây Thế Giới

Adult, Ecchi, Fantasy, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
74,173 lượt xem
10 đề cử
Full Color
Chap 27
3 tuần trước
Sống Cùng Hàng Khủng

Sống Cùng Hàng Khủng

16+, Adult, Harem, Hentai Màu, Manhwa, Truyện tranh 18+, TruyenVn, Webtoon
44,600 lượt xem
7 đề cử
Full Color
Chap 16
3 tuần trước